Drama

Att leka livet, leva leken på allvar.

Det handlar om:

– fantasi

– närvaro, fokus

– stillhet vs rörelse, kontraster

– kontakt, med sig själv och med andra

– att få vara vara den man är och vill vara

– samarbete och gemenskap

– att få använda hela sig: röst, kropp, ansiktsuttryck, känslor, idéer…

– reflektion (fundera och samtala kring vad som händer i oss själva och vår omvärld när vi gör det vi gör)

Teater och drama går hand i hand, med hjälp av rollspel, färdighetsövningar, fysiska lekar upptäcker vi processen, som leder fram till något. Kanske till att vi blir gladare som individer, börjar reflektera, förbättrad gruppdynamik eller till en teaterföreställning.

I mitt arbete med grupper, som ledare och som medmänniska också för den delen, så tycker jag om att sprida

glädje. Det är en av mina drivkrafter i livet, att sprida god energi som kan ge ringar på vattnet. Och det vill väl de flesta kanske, men jag sätter stor vikt vid det. Det är viktigt att hålla livslågan levande, att bjuda på sig själv och

inte alltid följa godtyckliga normer som finns här och var i samhället.

Pedagogiskt drama handlar också mycket om mod, om att våga bryta sina egna normer kring vad man själv klarar eller hur man tror att något måste vara på ett visst sätt. Och för egen del så tycker jag sådan där glädje och inspiration som andra människor ibland ingjuter i mig gör mig modigare, både i påhittade sceniska sammanhang och i verkligheten. Jag märker även på mina deltagare att de vågar mer och är mer öppna om det finns glad energi i gruppen.