Skrivande

Skrivande

Att utforska sitt skrivande, det tror jag på. Att få ner sin fantasi på papper eller få syn på sig själv, sina tankar och känslor, eller både och förstås.  Jag har bland annat jobbat som skrivpedagog på Lunds Kulturskola, med verksamheten Ordklubben som jag också var med och utarbetade. Det är en verksamhet för barn, där de får skriva tillsammans och enskilt, upptäcka ord och nya skriv-vägar och framföra texter på sitt eget personliga vis inför varandra och för publik.

Vill du ha hjälp med inspirationen, oavsett ålder, få till en skrivarworkshop eller något annat ordsligt, välkomna att kontakta mig.